Contact Expert

Please fill out the form below and we will get back to you shortly.
* Indicates required field.

Submit
Done!

Thank you!
We'll get back to you shortly.

Oops...!

Something went wrong.
Please try again later.

Background
Removal API

Bring automatic background removal feature into your applications, websites, software or company. workflows in a few lines of code.
Easy to integrate. Economical Price

Contact Expert

One-on-one customer service

API Documentation

50 free credits available

Dùng thử bản Demo

PNG, JPG, JPEG, BMP được hỗ trợ, độ phân giải của hình ảnh tải lên phải nhỏ hơn 4096 x 4096, kích thước tệp không vượt quá 10M. Điều này chỉ mang tính chất tham khảo và các yêu cầu cụ thể phải tuân theo Tài liệu API.

API Interfaces

AI helps to recognize images of portraits, products, cars, animals, logos, trademarks,etc. Identify image elements accurately, even fine hair can be handled perfectly.

 • Universal
  Complex backgrounds handled well
 • Portraits
  High-precision hair recognition
 • Products
  Clear hollow cutout
 • Graphics
  Smooth edges stand out

Tại sao PicWish?

 • Advanced Algorithm
  PicWish API is powered by deep learning models trained on billions of real-world images. Our algorithm is at the top of the rankings.
 • Stable Service
  Our server runs for more than 98% and is highly scalable and redundant. It can handle thousands of images well at once.
 • Technical Support
  We provide API documentation for integration. One-on-one guidance from our professional team is always available if needed
 • Data Protection
  Data privacy and security are our top priorities. All the data you upload and results will be deleted after the API request ends.
Contact Expert

One-on-one customer service

Hãy bắt đầu

 • API trực tuyến
  Sử dụng các mẫu mã và điều chỉnh bất kỳ thông số nào để bắt đầu nhanh chóng.
  Get Free Key

  Sign up to get your API Key and 50 FREE credits.

 • Triển khai riêng
  Triển khai tới máy chủ cục bộ hoặc máy chủ đám mây chuyên dụng (yêu cầu GPU). Thích hợp cho các tổ chức có yêu cầu đặc biệt về bảo mật dữ liệu.
  Contact Expert

  Submit an online form and wait for our prompt reply.

Dịch vụ chuyên gia

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về API PicWish, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng trực tiếp.

Liên hệ với chúng tôi
Click below to install

Trang web này sử dụng cookie cần thiết cho hoạt động của trang web này và các chức năng cốt lõi của nó. Các cookie khác sẽ chỉ được đặt khi có sự đồng ý của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập Chính sách cookie.

Từ chốiChấp nhận tất cả cookie