PicWish- Trình chỉnh sửa ảnh AI

Tải xuống trên App Store

thử
remove background from image for free

Free Passport Photo Maker

Easily resize and change image background for passport photos.

Start Now
100% miễn phí

There is always a proper Size for you, not only a passport

Passport photos
Visa photos
Driver's License
ID photo maker

Generate ID photo in 3 quick steps

Powerful PicWish for making ID photos for passport, visa and other documents

Upload

Upload an image after setting file type

Resize

Select the photo size you need

Background

Add a desired color on your photo

Try for Free
passport maker

Various size of ID photos you need here

Take a photo with your smartphone, this free background remover will help you complete the first step of background replacement, and then crop to the desired size. PicWish will always protect your privacy and your photos will not be posted anywhere.

Change the background in just seconds

Choose the built-in background or customize the color to fill the background, get ID photos in seconds.

change photo background for passport

Bạn quan tâm đến API ảnh ID của chúng tôi?

Xử lý hình ảnh tự động hàng loạt. Tăng tốc quy trình làm việc của bạn bằng API PicWish! Chỉ với một vài dòng mã, bạn có thể đưa công nghệ này vào ứng dụng của mình.

Free Passport Photo Maker

PicWish helps to create your ID photos at home in just a few clicks

Start Now