Tạo gì?

Công cụ AI

tăng cường ảnh
tăng cường ảnh
Cải thiện ảnh Cải thiện ảnh
Xóa nền
Xóa nền Xóa nền
Nền AI Nền AI
Chân dung AI
Chân dung AI Chân dung AI

Chỉnh sửa ảnh

Chỉnh sửa ảnh
Chỉnh sửa ảnh Chỉnh sửa ảnh
Nền trắng
Nền trắng Nền trắng
Nén ảnh
Nén ảnh Nén ảnh
Cắt ảnh
Cắt ảnh Cắt ảnh
Nền mờ
Nền mờ Nền mờ
Nâng cấp ảnh
Nâng cấp ảnh Nâng cấp ảnh
Chuyển JPG
Chuyển JPG Chuyển JPG
Xóa hàng loạt
Xóa hàng loạt Xóa hàng loạt
Ảnh thành văn bản
Ảnh thành văn bản Ảnh thành văn bản
Nghệ thuật AI
Nghệ thuật AI Nghệ thuật AI

Chỉnh sửa chân dung

Nâng cấp chân dung
Nâng cấp chân dung Nâng cấp chân dung
Tô màu ảnh
Tô màu ảnh Tô màu ảnh
Ảnh ID
Ảnh ID Ảnh ID
Khôi phục ảnh
Khôi phục ảnh Khôi phục ảnh
Làm nét ảnh
Làm nét ảnh Làm nét ảnh

Android và iOS

Các công cụ chỉnh sửa được hỗ trợ bởi AI trên điện thoại của bạn